اواخر این هفته، امل کلونی پنجمین سالگرد ازدواج خود با جورج کلونی را جشن خواهد گرفت. ولی روز سه شنبه 24 سپتامبر این وکیل بین المللی حقوق بشر دغدغه های بزرگتری در ذهن داشت.

اواخر این هفته، امل کلونی پنجمین سالگرد ازدواج خود با جورج کلونی را جشن خواهد گرفت.

ولی روز سه شنبه ۲۴ سپتامبر این وکیل بین المللی حقوق بشر دغدغه های بزرگتری در ذهن داشت.

به گزارش خبرگزاری People، وقتی در هیئتی که در مورد این موضوع در سال ۲۰۱۹ تشکیل شده بود،

نظرات هیجان برانگیز خود را در مورد وضعیت آزادی مطبوعات مطرح کرد.

وی گفت:

تحقیقات ما قوانینی که هر روز برای مجازات ژورنالیست ها بخاطر کارشان

استفاده میشود، را هدف قرار داده.

قوانینی مانند افترای کیفری، قوانین مبهم و فرامرزی با لحنی نفرت انگیز، قوانین

مربوط به اخبار به اصطلاح جعلی و قوانینی که با تحمیل شرایط مستبدانه برای

مالکیت، استوار نامه و تامین بودجه جلوی فعالیت رسانه ها را میگیرند.

 

وی در ادامه صحبت هایش از دونالد ترامپ بخاطر رفتارش با رسانه ها و عادت به رد خبرها تحت

عنوان ” خبرهای دروغ ” نیز انتقاد کرد:

چنین قوانینی بخشی از افزایش حمایت از حمله و یورش به ژورنالیست ها است

و منحصرا زمانیکه مقامات ارشد به رسانه ها بهتان میزنند، محیزی سمی ایجاد

میکنند که تک تک خبرنگاران در آن به طور باورنکردنی آسیب میبینند و در معرض

سوء استفاده قرار میگیرند.

 

آپریل گذشته دفتر امور خارجه و مشترک المنافع بریتانیا، امل کلونی را به عنوان فرستاده ویژه

آزادی رسانه ها نامید.

  • نویسنده : مریم
  • منبع خبر : http://nasimword.ir/