گلجان دنیز Gülcan Deniz خواهر اوزجان دنیز Özcan Deniz که بیماری قلبی دارداز برادرش گله کرده که به او سر نمیزند و گفته :” برای برادرم منم هم مثل پدرم مردم، اصلا بهش دسترسی ندارم “ صادق دنیز Sadık Deniz پدر اوزجان دنیز سال گذشته به دلیل بیماری سرطان درگذشت صادق دنیز از همسر سابقش […]


گلجان دنیز Gülcan Deniz خواهر اوزجان دنیز Özcan Deniz که بیماری قلبی دارداز برادرش گله کرده که به او سر نمیزند و گفته :” برای برادرم منم هم مثل پدرم مردم، اصلا بهش دسترسی ندارم “

صادق دنیز Sadık Deniz پدر اوزجان دنیز سال گذشته به دلیل بیماری سرطان درگذشت

صادق دنیز از همسر سابقش دختری ۲۲ ساله به نام گلجان دارد که از بیماری قبلی رنج

میبرند و از برادرش اوزجان درخواست کمک مالی کرده است.

گلجان دنیز در اینباره گفته :

” مادرم به شدت بیماره و من مشکل قلبی دارم برای هزینه های درمان و درس خوندن

نیاز به کمک مالی داریم ، بارها با برادرم تماس گرفتم ولی جواب نمیده، برای برادرم 

منم هم همراه بابام مردم”

صادق دنیز که سال گذشته فوت کرده، از نامادری اوزجان ، نورسل دختری ۲۲ ساله دارد،

گلجان دنیز وقتی نتوانسته با برادرش ارتباط برقرار کند با عمویش هالیت دنیز تماس گرفته

اما خواننده و بازیگر مشهور به تماس های عمویش هم پاسخ نداده است.منبع