اولین عکس مشترک از عشق جنجالی رسانه های ترکیه، جم ییلماز Cem Yılmaz و سرنای ساریکایا Serenay Sarıkaya در کنار هم  . . . جم ییلماز و سرنای ساریکایا در تلاش برای مخفی کردن رابطه شان از نگاه دوربین در رستورانی در حال غذا خوردن بودند که نتوانستند درخواست طرفدار نوجوانشان را رد کنند و […]


اولین عکس مشترک از عشق جنجالی رسانه های ترکیه، جم ییلماز Cem Yılmaz و سرنای ساریکایا Serenay Sarıkaya در کنار هم  . . .

جم ییلماز و سرنای ساریکایا در تلاش برای مخفی کردن رابطه شان از نگاه دوربین در

رستورانی در حال غذا خوردن بودند که نتوانستند درخواست طرفدار نوجوانشان را رد

کنند و با او عکس گرفتند.

زوج ییلماز و ساریکایا برای اینکه بتوانند راحتر از چنگ دوربین ها فرار کنند و عکس

مشترکی از آنها درز نکند همیشه جدا جدا از رستوران خارج میشوند ولی اینبار عکس

مشترک منتشر شد.

 

 منبع