هیلی بیبر میخواد صلح و آرامش رو بیشتر کنه!

هیلی بیبر میخواد صلح و آرامش رو بیشتر کنه!

و ما حدس میزنیم سوئیفتی ها مد نظرش هستن ….. به گزارش خبرگزاری Us Weekly، روز دوشنبه

هفتم اکتبر هیلی بیبر مدل تازه عروس نقل قولی از انحیل را به اشتراک گذشت که به نظر میرسد واکنشی

به انتقاداتی است که بعد از به اشتارک گذاشتن ویدئویی خنده دار و ناراحت کننده که جاستین در آن موز خوردن

تیلور را بازی میکرد، در حالیکه این خواننده هنوز تحت تاثیر داروهای مسکنی بوده که بعد از لیزر چشم خود

انجام داده است.

مادر تیلور سوئیفت این ویدئو را برای جیمی فلن فرستاد و جیمی نیز وقتی تیلور در برنامه “The Tonight Show”،

حضور داشت این ویدئو را نشان داد، بنابراین اگه کسی فکر میکرد این اذیت کردن برای جاستین عادلانه است و

_ همینطور برای هیلی منصفانه است تا به این موضوع بخندند _ همانطور که هیلی در ویدئویی از جاستین تجربه

مشابه جاستین در خوردن موز را به اشتراک گذاشت.

البته هرچند طرفداران تیلور به شدت از وی حمایت کردند دنبال کار هیلی و جاستین را هم گرفتند.

اول هیلی به بخاطر این کار عذرخوهای کرد ولی بعد در پاسه به یکی از طرفداران گفت انرژیتون برای

عصبانیت از گسی که حتی نمیشناسید تلف نکنید.

سپس روز دوشنبه، وی این نقل قول را به اینستاگرم خود افزود:

چقدر شگفت انگیز، چقدر زیبا است وقتی خواهران و برادران با یکدیگر همراه

میشوند.

شبیه به مرهم گزافی است که از سر و ریش روان میشود، از روی ریش های

هارون ( برادر موسی ) و یقه خرقه های کشیشان به پائین روان شده است.

به مانند شبنمی است که از روی کوه هرمون به سمت سراشیبی هان زیون ( کوه

مقذس اورشلیم ) روان شده است و اینجاست که خداوند فرمان هایش برای

زندگی ابدی ( آخرت ) را مقرر داشته است.

فرازی از مناجات ۳-۱: ۱۳۳

 

  • نویسنده : مریم
  • منبع خبر : http://nasimword.ir/