پاسخ مجری مشهور بورجو اسمرسوی Burcu Esmersoy در مورد رابطه عاشقانه اش با آلن هاککو Allan Hakko . . . بورجو اسمرسوی در سال ۲۰۱۸ با تاجر مشهور برک سویاباتماز ازدواج کرده و چند ماه بعد دز سال ۲۰۱۹ در تصمیمی ناگهانی از هم جدا شدند، برک سویاباتماز بعد از جدایی بلافاصله وارد رابطه عاشقانه […]


پاسخ مجری مشهور بورجو اسمرسوی Burcu Esmersoy در مورد رابطه عاشقانه اش با آلن هاککو Allan Hakko . . .

بورجو اسمرسوی در سال ۲۰۱۸ با تاجر مشهور برک سویاباتماز ازدواج کرده و چند ماه

بعد دز سال ۲۰۱۹ در تصمیمی ناگهانی از هم جدا شدند، برک سویاباتماز بعد از جدایی

بلافاصله وارد رابطه عاشقانه با بازیگر براک توزونتاچ شد ولی خانم مجری مدتی ایست

تنها زندگی میکرد اما طی چند روز اخیر نامش کنار آلن هاککو برده میشود. . .

خانم مجری در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد این رابطه گفت :

” بله اما فعلا در مرحله آشنایی هستیم “منبع