فیلم سینمایی طنز رجب ایودیک ۵ که رکود دار پر ببینده ترین فیلم را با ۷ میلیون ۴۳۷ هزار ببینده داشت ، به رکورد جدید پر بازدید ترین تیزر فیلم سینمایی در رجب ایدویک ۶ دست پیدا کرد. تیزر جدیدترین فیلم سینمایی رجب ایودیک Recep İvedik 6 که از تاریخ ۸ نوامبر آینده (۱۷ آبان) […]


فیلم سینمایی طنز رجب ایودیک ۵ که رکود دار پر ببینده ترین فیلم را با ۷ میلیون ۴۳۷ هزار ببینده داشت ، به رکورد جدید پر بازدید ترین تیزر فیلم سینمایی در رجب ایدویک ۶ دست پیدا کرد.

تیزر جدیدترین فیلم سینمایی رجب ایودیک Recep İvedik 6 که از تاریخ ۸ نوامبر آینده

(۱۷ آبان) منتشر خواهد رکورد زد،، تیزر این فیلم در ۱۲ ساعت اول انتشار بیش از 

۲٫۵ میلیون بازدید داشت.

رجب ایدویک ۶ با نویسندگی شاهان گوک باکار Şahan Gökbakar و توگان گوک باکار

Togan Gökbakar و کارگردان توگان گوکباکار میباشد.

ماجرای این قسمت :

رجب ایودیک به جای قونیه (Konya ) اشتباها به کنیا (Kenya) سفر میکند.

رجب وقتی متوجه اشتباه میشه که دیگه خیلی دیر شده و دیگه مجبوره با روش های

خودش مشکلات پیش رو را حل کنه.

برای دیدن تیزر رجب ایودیک ۶ اینجا کلیک کنید.منبع