برن سات Beren Saat که شب گذشته برای تماشای تاتری با بازی دوست صمیمی اش اسرا درمانجی اوغلو رفته بود، در مقابل سوالات خبرنگاران درمانده شد !! اسرا درمانجی اوغلو Esra Dermancıoğlu دوست صمیم برن سات شب گذشته در تاتری ۸۰ دقیقه ای با حضور خلیل بابور Halil Babür ایفای نقش کرد که هنرمندان مشهوری […]


برن سات Beren Saat که شب گذشته برای تماشای تاتری با بازی دوست صمیمی اش اسرا درمانجی اوغلو رفته بود، در مقابل سوالات خبرنگاران درمانده شد !!

اسرا درمانجی اوغلو Esra Dermancıoğlu دوست صمیم برن سات شب گذشته در

تاتری ۸۰ دقیقه ای با حضور خلیل بابور Halil Babür ایفای نقش کرد که هنرمندان

مشهوری مثل برن سات، بلچین بلگین ، بولنت امراه و  . . . جزء تماشاگران بودند.

برن سات که هنگام ورود به سالن با خبرنگان رو به رو شده بود با درماندگی گفت :

” دارم میرم پیش اسرا ”  و به سوالات مختلف خبرنگاران در مورد همسرشکنان دوغلو

پاسخ نداد “

سوالات خبرنگاران از برن سات :

” کی قراره برگردید خونه؟ ” ، ” امکان داره با آقا کنان آشتی کنید ؟” ،

” ممکنه به کنسرت های آقا کنان برید؟ ” ، ” میگن قراره جدا بشید کی؟”

” بازم دوست دارید در سریالی کنار کیوانچ تاتلیتو بازی کنید ( مثل عشق ممنوع ) “

 منبع