دمای استاندارد با دمای احساسی متفاوت است. دمای احساسی در شرایط غیراستاندارد حس می‌شود و با دمای استانداردی که در دومتری سطح زمین و در سایه سنجش می‌شود متفاوت است. فاطمه زهرا سیدان کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، گفت: افزایش دما در روزهای اخیر به […]دمای استاندارد با دمای احساسی متفاوت است. دمای احساسی در شرایط غیراستاندارد حس می‌شود و با دمای استانداردی که در دومتری سطح زمین و در سایه سنجش می‌شود متفاوت است.

فاطمه زهرا سیدان کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، گفت: افزایش دما در روزهای اخیر به دلیل نفوذ توده پرارتفاع جنب هاره‌ای بر منطقه دما در کل کشور افزایش داشته است و از سه شنبه هفته گذشته اطلاعیه صادر کردیم که هوا گرم می‌شود. 

سیدان افزود: در حال حاضر خرداد رو به اتمام است و دمای بالای هوا، مسئله غیر استانداردی نیست، البته در این خصوص باید به طور بلند مدت و در مقایسه با سال‌های گذشته این برآورد و قضاوت انجام شود، ولی به هرحال مشکل بزرگی در حال حاضر وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه دمای احساسی و دمای استاندارد دو مقوله جدا هستند، گفت: دمای استاندارد، با معیارها و در شرایط استاندارد در فاصله ۲متری سطح زمین توسط دماسنج‌های حرفه‌ای و با استاندارد جهانی در سایه اندازه‌گیری می‌شود.

این کارشناس هواشناسی گفت: این در حالی است که دمایی که افراد در شرایط غیر استاندارد اندازه‌گیری و تجربه می‌کنند متفاوت است. دما در سطح زمین، در نزدیکی انرژی زمین، روی آسفالت‌های در معرض تابش آفتاب، از شرایط استاندارد اندازه‌گیری دما است.

سیدان افزود: در حال حاضر هیچ مورد ضروری و غیر عادی گزارش نشده است، اما اگر بخواهیم بگوییم امسال از سال گذشته گرمتر است، باید منتظر اتمام تابستان و ثبت دمای کل این فصل بمانیم.

انتهای پیام