پیاز سبز یک پیاز بسیار مفید و سازگار است. اگر دوست دارید با پیازهای سبز پخت و پز شوید اما نگران تمام شدن آن هستید ، می توانید انتهای سفید آن  را در یک لیوان آب نگه دارید و  مجدداً  پیازهای تازه و خوشمزه داشته باشید. فقط کافی است انتهای ریشه را در یک لیوان […]


پیاز سبز یک پیاز بسیار مفید و سازگار است. اگر دوست دارید با پیازهای سبز پخت و پز شوید اما

نگران تمام شدن آن هستید ، می توانید انتهای سفید آن  را در یک لیوان آب نگه دارید و  مجدداً

 پیازهای تازه و خوشمزه داشته باشید.

فقط کافی است انتهای ریشه را در یک لیوان آب قرار داده و آن لیوان را در معرض نور خورشید قرار

دهید ، و حدود یک بار در هفته آب را عوض کنید. بعد از گذشت پنج روز ، بسته به میزان شروع سبز

شدن ، می توانید برداشت انتهای سبز پیاز را شروع کنید.منبع