شبکه Amazon، سریال Lore، را کنسل کرد، بنابراین این سریال فصل سومی نخواهد داشت.

وحشت، وحشت!

شبکه Amazon، سریال Lore، را کنسل کرد، بنابراین این سریال فصل سومی نخواهد

داشت.

این سریال گلچین شده و قسمت به قسمت توسط خالق سریال Aaron Mahnke، نقل میشود.

این مجموعه نیز بر اساس پادکستی از وی که به همین نام است، ساخته شده و هر قسمت سریال

Lore، نیز به کشف افسانه هایی که پشت داستان های وحشت عصر مدرن هست، میباشد.

گروه بازیگران فصل دو شامل:

Josh Bowman, Doug Bradley, Thomas Kretschmann, Paula Malcomson

Maimie McCoy, Jürgen Prochnow, Emmett Scanlan و Alicia Witt میباشد.

 

فصل اول که شامل شش قسمت بود، در اکتبر سال ۲۰۱۷ منتشر شد و در فوریه سال ۲۰۱۸

نیز خبر تجدید فصل دو آن منتشر شد و در اکتبر همان سال نیز شش قسمت فصل دو آن منتشر

شد ولی امروز در کنفرانس تابستانی TCA، تایید شد این سریال برای سومین فصل تمدید نمیشود.

 

شما چی فکر میکنید؟

شما سریال Lore، رو دوست دارید؟

از اینکه شبکه Amazon، ساخت فصل سوم این سریال ژانر وحشت را کنسل کرده، ناراحت هستید؟

  • نویسنده : مریم
  • منبع خبر : http://nasimword.ir/