بورجو اسمرسوی Burcu Esmersoy از فردی که از تصویر صورت را روی عکسی مسته جن فتوشاپ کرده بود شکایت کرد. مجری محبوب ترک بورجو اسمرسوی بعد از اینکه متوجه شده تصویری از صورت او روی بدن برهنه ای فتوشاپ شده و در فضای مجازی منتشر شد به دادستانی مراجعه و از فردی که اینکار را […]


بورجو اسمرسوی Burcu Esmersoy از فردی که از تصویر صورت را روی عکسی مسته جن فتوشاپ کرده بود شکایت کرد.

مجری محبوب ترک بورجو اسمرسوی بعد از اینکه متوجه شده تصویری از صورت او روی

بدن برهنه ای فتوشاپ شده و در فضای مجازی منتشر شد به دادستانی مراجعه و از

فردی که اینکار را کرده بو شکایت کرد

اسمرسوی در شکایتی که تنظیم کرده درخواست پیدا کردن فرد منتشر کننده این عکس

در فضای مجازی اعلام شده،

بعد از تسلیم شکایت خانم مجری در دادستانی تحقیقات در مورد تصویر مذکور آغاز شده

و مشخص شد در تاریخ ۸ مارس ۲۰۲۰  (روزجهانی زن ) برای اولین بار عکس در فضای

مجازی منتشر شده  و در پی آن اظهارات غیر اخلاقی زیادی در کامنت های این پست قرار دارد.

بورجو اسمرسوی در این مورد گفت : ” این عکس ها شخصیت اجتماعی و معنویم صدمه

زده و مورد اتهام تحقیر قرار گرفتم پس درخواست جلوگیری از انتشار عکس ها را دارم “

 منبع