یک مرد از Gwyneth Paltrow، شکایت کرد. این آقا مدعی شده این بازیگر در حین اسکی سواری در سال 2016 در ایلت اوتای امریکا به وی صدمه زده است.

یک مرد از Gwyneth Paltrow، شکایت کرد. این آقا مدعی شده این بازیگر در حین اسکی سواری

در سال ۲۰۱۶ در ایلت اوتای امریکا به وی صدمه زده است.

این آقا مدعی شده وی در Deer Valley ( دره آهو )، در حال اسکی سواری بوده که، Gwyneth،

بخاطر از دست دادن کنترل اسکی خودش به اون برخورد کرده و بعد این آقا

رو بیهوش و با چهار تا دنده شکسته ول کرده و رفته !

این آقا ادعا کرد، این بازیگر بدون اینکه وضعیت وی را چک کند رفته، نماینده Gwyneth

گفت:

” این طرح دعوی ناشایست است و انتظار داریم، توجیه شود. “

همچنین این مرد مدعی شد، Gwyneth و همه دوستانش گزارش دروغ در مورد این وضعیت

پر کردن و گفتن این بازیگر باعث تصادف نشده است.

این آقا به دنبال غرامتی ۳٫۱ میلیون دلاری است.

  • نویسنده : مریم
  • منبع خبر : http://nasimword.ir/