سینماپرس: مهران مدیری امشب در برنامه «دورهمی» میزبان مسعود فراستی منتقد سینما و تلویزیون است. به گزارش سینماپرس، مهران مدیری امشب در برنامه «دورهمی» میزبان مسعود فراستی منتقد سینما و تلویزیون است. بازپخش برنامه «دورهمی» ۶ صبح، ١١ صبح و ١٧ بعدازظهر روز بعد خواهد بود.سینماپرس: مهران مدیری امشب در برنامه «دورهمی» میزبان مسعود فراستی منتقد سینما و تلویزیون است.

به گزارش سینماپرس، مهران مدیری امشب در برنامه «دورهمی» میزبان مسعود فراستی منتقد سینما و تلویزیون است.

بازپخش برنامه «دورهمی» ۶ صبح، ١١ صبح و ١٧ بعدازظهر روز بعد خواهد بود.