بازیگر هانده آرچل Hande Erçel از کسی که او را ” صورت کوفته ای ” لقب داده بود شکایت کرده بود، حالا درخواست غرامت معنوی ۱۵ هزار لیره ای کرده. هانده آرچل Hande Erçel پیش از این از لطفی آلپ کلینچ Lütfü Alp Kılınç به جرم بهم زدن آرامش زندگیش شکایت کرده و درخواست یکسال و […]


 بازیگر هانده آرچل Hande Erçel از کسی که او را ” صورت کوفته ای ” لقب داده بود شکایت کرده بود، حالا درخواست غرامت معنوی ۱۵ هزار لیره ای کرده.

هانده آرچل Hande Erçel پیش از این از لطفی آلپ کلینچ Lütfü Alp Kılınç به جرم

بهم زدن آرامش زندگیش شکایت کرده و درخواست یکسال و ۳ ماه زندان داده بود.

 آلپ کلیچ که در دادرسی اولیه همه جرم ها را رد کرده بود درخواست رو در رویی با

آرچل  را داشت که خانم بازیگر رد کرده و دادخواست خود مبنی بر دریافت غرامت

به جرم به اشتراک گذاشتن عکسهایش در فضای مجازی و گفتن ” صورت کوفته ای ”

را مطرح کرده است .

 

 منبع