اوزان گوون Ozan Güven شب گذشته وقتی مقابل رستورانی با خبرنگاران رو به رو شد شوکه شده و دوست دخترش را فراموش کرد . .گوون تنهایی فرار کرد !! بازیگر مشهور ترک اوزان گوون Ozan Güven که از سریال اینترنتی fi  و بسیاری از سریال های دیگر به خاطر دارید شب گذشته هنگام خروج از […]


اوزان گوون Ozan Güven شب گذشته وقتی مقابل رستورانی با خبرنگاران رو به رو شد شوکه شده و دوست دخترش را فراموش کرد . .گوون تنهایی فرار کرد !!

بازیگر مشهور ترک اوزان گوون Ozan Güven که از سریال اینترنتی fi  و بسیاری از سریال های

دیگر به خاطر دارید شب گذشته هنگام خروج از رستورانی با خبرنگارن رو به رو شد، گوون که

در مقابل فلش دوربین ها درمانده شده بود سوار اولین تاکسی شده و فرار کرد . . در حالیکه

دوست دخترش را جا گذاشته بود !!!منبع