پیام معنی دار آصلی انور Aslı Enver به دوست پسر سابق !! عکسی که انور به اشتراک گذاشت حاوی معنی زیادی برای مورات بوز خواهد بود. بازیگر آصلی انور  Aslı Enver که در ژانویه ۲۰۱۶ با مورات بوز خواننده مشهور ترک وارد رابطه عاشقانه شده بود و انتظار میرفت طی ماه آینده ازدواج کنند هفته […]


پیام معنی دار آصلی انور Aslı Enver به دوست پسر سابق !! عکسی که انور به اشتراک گذاشت حاوی معنی زیادی برای مورات بوز خواهد بود.

بازیگر آصلی انور  Aslı Enver که در ژانویه ۲۰۱۶ با مورات بوز خواننده مشهور ترک وارد

رابطه عاشقانه شده بود و انتظار میرفت طی ماه آینده ازدواج کنند هفته گذشته از هم

جدا شدند.

آصلی انور در عکسی که به اشتراک گذاشته ژست پیروزمندانه دارد و بلوزی که پوشیده

حاوی جمله معنی داری برای مورات بوز میباشد !!

به نظر شما هم ” برترین عشق  . .  عشق به خویشتن است ” ؟

کامنت لطفامنبع